Oświadczenie o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja 2018.

Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” dotyczy strony www.oczyszczacze.pl, której właścicielem i użytkownikiem jest firma Oczyszczacze.pl Sp. z o.o. .  Ten dokument opisuje, jak zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe podawane na naszej stronie: www.oczyszczacze.pl. Oświadczenie opisuje także dostępne możliwości wyboru w zakresie wykorzystania danych osobowych i tego, jak możesz uzyskać dostęp do tych informacji i je aktualizować. Od czasu do czasu może nam się zdarzyć aktualizacja treści dokumentu, więc odwiedzaj stronę regularnie, żeby być zawsze na bieżąco.

Wprowadzenie

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych klientów, które są gromadzone lub wykorzystywane przez administratora, czyli podmiotem decydującym jest firma Oczyszczacze.pl Sp. z o.o., ul.Borówkowa 24,65-124 Zielona Góra .Oczyszczacze.pl  docenia zainteresowanie okazane naszej firmie, produktom i usługom poprzez odwiedzanie naszych stron internetowych, witryny www.oczyszczacze.pl lub powiązanych kanałów komunikacyjnych, m.in. stron w serwisach społecznościowych oraz/lub kanałów i blogów (zwanych łącznie „stronami firmy Oczyszczacze.pl”). Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych zbieranych przez firmę Oczyszczacze.pl w trakcie interakcji z klientami, np. kiedy odwiedzają oni nasze witryny, korzystają z produktów lub usług firmy Oczyszczacze.pl kupują produkty lub usługi firmy Oczyszczacze.pl, subskrybują biuletyny, kontaktują się z obsługą klienta lub wchodzą w interakcje z firmą Oczyszczacze.pl w charakterze klientów biznesowych, dostawców, partnerów biznesowych itp.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.

Dlaczego prosimy Cię o udostępnienie danych osobowych

Prosimy Cię o udostępnianie danych osobowych (między innymi) w celach takich, jak:

Dane zbierane bezpośrednio
W przypadku określonych działań możemy zbierać dane w sposób bezpośredni, w celu realizacji ustalonych aktywności.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

 

 • Kupowanie produktów i usług firmy Oczyszaczacze.pl  przez Internet.
 • Aktywacja lub rejestracja określonych produktów i usług bądź poprawa funkcjonalności.
 • Otrzymywanie informacji na temat produktów i usług firmy Oczyszczacze.pl
 • Uczestnictwo w społecznościach internetowych Oczyszczacze.pl, w tym

korzystanie z naszych blogów oraz stron i/lub kanałów informacyjnych w serwisach społecznościowych.

Przechowywanie Twoich preferencji na potrzeby przyszłych relacji i komunikacji z firmą SaniSystem.Pomoc w rozwijaniu naszych produktów i usług oraz tworzeniu kampanii dostosowanych do Twoich potrzeb, optymalizowanie usług świadczonych naszym klientom oraz ciągłe rozwijanie naszych stron internetowych.

 • Pomoc w doskonaleniu naszych produktów i usług, przekazywanie przez naszą firmę informacji na temat nowych produktów i usług lub korzystanie z Twojej pomocy w ich testowaniu.
 • Rozwiązywanie problemów klientów i/lub problemów związanych z produktów i usługami.
 • Otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o udostępnione nam informacje oraz o informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technik związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron/mediów społecznościowych/blogów. 

W przypadku nawiązywania interakcji z firmą Oczyszczacze.pl w imieniu klienta biznesowego, dostawcy lub partnera biznesowego prosimy o podanie nam danych osobowych (między innymi) w celach takich, jak:

 

 • Zarządzanie relacjami z klientami.
 • Ułatwienie dostępu do informacji.
 • Usprawnienie komunikacji.
 • Analiza i zrozumienie interakcji z klientami.
 • Wprowadzenie programów bezpieczeństwa.
 • Pomoc firmie SaniSystem w uczestnictwie w programach certyfikacyjnych
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania lub obsługa zgłoszeń dotyczących produktów i usług, a także informowanie o ich statusie.
 • Udostępnienie ankiety dotyczącej satysfakcji po udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub rozpatrzeniu zgłoszenia.

 

Zazwyczaj przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, o których Cię poinformowaliśmy. W przypadku innych, ściśle powiązanych, celów zastosowane zostaną dodatkowe środki ochrony danych (jeśli wymaga tego obowiązujące prawo).

Rodzaje danych osobowych, jakie możemy gromadzić

Podczas interakcji z firmą Oczyszczacze.pl, między innymi w przypadku dokonywania rejestracji na stronie oczyszczacze.pl ,dokonywania zakupu produktu firmy Oczyszczacze.pl lub korzystania ze stron Oczyszczacze.pl(np. „polubienia” naszego profilu w serwisie Facebook), możemy poprosić Cię o przekazanie nam określonych informacji, takich jak:

 

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu,

profil w serwisie społecznościowym,

płeć,

wiek,

informacje na temat zakupionych produktów i usług,

informacje na temat sposobu korzystania ze stron firmy SaniSystem oraz czynności wykonywanych w ich obrębie,

Twoje zainteresowania,

inne informacje związane z Twoją aktywnością w sieci.

 

Ponadto, w zależności od ustawień wybranych w różnych serwisach społecznościowych oraz na stronach firmy Oczyszczacze.pl, firmie Oczyszczacze.pl mogą być udostępniane także określone dane dotyczące działań podejmowanych Internecie i w obrębie profilów w serwisach społecznościowych (np. zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcie, zamieszczone komentarze itp.).

 

Możemy również gromadzić dane osobowe przy użyciu plików cookie lub innych podobnych technik. Do tych danych należą między innymi:

 

Twój adres IP,

Twój identyfikator cookie,

używana przez Ciebie przeglądarka internetowa,

Twoja lokalizacja,

podstrony odwiedzane przez Ciebie na naszych stronach internetowych,

wyświetlone lub kliknięte reklamy,

itp.

 

Podczas interakcji z firmą Oczyszczacze.pl w imieniu klienta biznesowego, dostawcy lub partnera biznesowego możemy gromadzić:

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój numer telefonu

Twoje zdjęcie

Twój adres IP

Twój adres służbowy

Nazwę i adres firmy, dla której pracujesz

(dane osobowe, które mogą wejść w zakres relacji biznesowych, np. Twoje zainteresowania, wiek)

Różne sposoby, których używamy do gromadzenia danych osobowych

Swoje dane osobowe możesz udostępniać firmie SaniSystem na różne sposoby, między innymi:

 

Rejestrując się jako użytkownik strony www.oczyszczacze.pl.

Rejestrując zakup lub usługę.

Komunikując się z firmą Oczyszczacze.pl w sprawach związanych z produktami lub usługami (informacje te mogą zawierać treści przesyłanych pytań lub wniosków).

Kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta firmy Oczyszczacze.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie.

Zamawiając produkt lub usługę.

Uczestnicząc w promocjach, grach lub konkursach.

Udzielając się w serwisach społecznościowych w związku z promocjami firmy Oczyszczacze.pl(np. klikając przycisk „lubię to” lub „udostępnij”).

Wyrażając chęć otrzymywania wiadomości na telefon komórkowy/urządzenie mobilne.

Zamawiając subskrypcję biuletynu informacyjnego firmy Oczyszczacze.pl.

Wysyłając nam wypełnioną kartę zwrotną załączoną do produktu firmy Oczyszczacze.pl.

Biorąc dobrowolny udział w testach produktów lub ankietach.

Logując się z użyciem profilów w serwisach społecznościowych (np. korzystając z danych konta w serwisie Facebook lub LinkedIn w celu utworzenia konta lub zalogowania się na stronie).

Korzystając z łączących się z Internetem produktów/usług i/lub aplikacji firmy Oczyszczacze.pl (możemy wówczas poprosić Cię o dobrowolne udostępnienie nam określonych danych, na przykład dotyczących sposobu korzystania lub lokalizacji).

Za pośrednictwem plików cookie zapisywanych w komputerze lub w urządzeniu mobilnym podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych.

Przez monitorowanie mediów społecznościowych — firma Oczyszczacze.pl może przeglądać zasoby Internetu w poszukiwaniu przydatnych i publicznie dostępnych treści, które mogą być następnie wykorzystywane w celu doskonalenia jej produktów i usług, rozwiązywania problemów klientów i opracowywania treści marketingowych skierowanych do określonych grup odbiorców.


Podczas interakcji z firmą Oczyszczacze.pl jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy:

 

Rejestrując zakupione produkty

Świadcząc usługi firmie Oczyszczacze.pl

Komunikując się z firmą Oczyszczacze.pl

Rozwijając relacje partnerskie

Odwiedzając obiekty lub systemy firmy Oczyszczacze.pl

Uczestnicząc w targach, wydarzeniach i promocjach

Biorąc dobrowolny udział w testach produktów lub ankietach

Nagrywanie rozmów: firma Oczyszczacze.pl może nagrywać rozmowy telefoniczne w celach szkoleniowych w celu uzyskania poprawy jakości i zgodności z przepisami

 W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia naszych regulaminów, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

Jeśli nie życzysz sobie, aby firma Oczyszczacze.pl wykorzystywała dane osobowe, które nie zostały podane przez Ciebie, wystarczy poinformować nas o tym za pośrednictwem strony internetowej dotyczącej ochrony prywatności lub możesz poinformować nas drogą mailową na adres dos@oczyszczacze.pl. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Udostępnianie danych osobowych innym stronom

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług, partnerom biznesowym i innym stronom trzecim w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

 

Firma Oczyszczacze.p może np. sprzedawać produkt lub oferować usługę w ramach wspólnej akcji marketingowej z inną firmą (partnerem biznesowym). Umowy z partnerami biznesowymi będą ograniczać cele, do których można wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe. Będą również gwarantować ich adekwatne zabezpieczenie. Będziemy informować o istnieniu takich relacji oraz podawać informacje na temat działalności naszych partnerów przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich danych w ramach tego typu akcji marketingowych.

 

Ponadto firma Oczyszczacze.pl może ujawniać Twoje dane innym firmom, np. dostawcom usług IT i usług komunikacyjnych, firmom testującym, partnerom w zakresie zarządzania danymi i innym stronom, które utrzymują z nami relacje niezbędne do świadczenia usług.

 

Jeśli nawiązujesz interakcję z firmą Oczyszczacze.pl jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy, może ona ujawnić Twoje dane osobowe dostępne w raportach i innych materiałach dostarczonych przez Ciebie i/lub Twoją firmę w ramach współpracy z innym partnerem biznesowym i/lub dostawcą.

 

Jeśli prawo będzie od nas wymagać uzyskania Twojej zgody lub jeśli stwierdzimy, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody będzie uzasadnione, nie udostępnimy Twoich danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

Firma Oczyszczacze.pl będzie ujawniać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem o prywatności i/lub w sytuacjach, w których będzie tego wymagać obowiązujące prawo.

Firma Oczyszczacze.pl może sprzedawać jednostki gospodarcze lub ich części innym firmom. Takie przeniesienie własności może obejmować transfer Twoich danych osobowych, bezpośrednio związanych z daną jednostką, do firmy kupującej.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: dos@oczyszczacze.pl

Twój wybór

Chcemy Cię poznać lepiej, aby móc Cię lepiej obsłużyć. Szanujemy jednak Twój wybór dotyczący sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych ofert ani informacji, możesz poinformować nas o swoim wyborze, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub na karcie zwrotnej bądź wybierając opcję rezygnacji dostępną w otrzymywanych wiadomościach e-mail.

W przypadku, gdy będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa lokalnego poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub o potwierdzenie możliwości takiego przetwarzania. Jeśli na przykład wymaga tego obowiązujące prawo lokalne, będziemy przesyłać Ci biuletyny wyłącznie w przypadku ich zasubskrybowania przez Ciebie. Podobnie, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lokalne, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas zaawansowanych technik profilowania.

Informowanie witryn, że użytkownik nie chce być śledzony

W firmie Oczyszczacze.pl bezpieczeństwo i prywatność traktujemy poważnie, zawsze starając się stawiać dobro użytkowników witryny na pierwszym miejscu. Aby usprawnić korzystanie z naszych stron internetowych, używamy plików cookie.

Witryny internetowe firmy Oczyszczacze.pl obecnie nie obsługują rozwiązania, które pozwalałoby na odpowiadanie na żądanie „nie śledź” wysyłane przez przeglądarkę. Można jednak odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie w menu przeglądarki internetowej. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie naszej witryny w swojej przeglądarce, może się okazać, że niektóre sekcje witryny przestaną działać. Na przykład możesz mieć trudności z zalogowaniem się do witryny lub z zakupem produktów w Internecie.


Więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie w używanej przez Ciebie przeglądarce możesz uzyskać, korzystając z poniższej listy:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Na stronach firmy Oczyszczacze.pl są również używane pliki cookie Flash. Pliki te można usunąć za pomocą aplikacji Flash Player. W zależności od wersji aktualnie używanej przeglądarki Internet Explorer (lub innej) i wersji programu do obsługi multimediów, możesz mieć dostęp do ustawień plików cookie Flash z poziomu przeglądarki. Plikami cookie Flash można zarządzać, odwiedzając witrynę internetową firmy Adobe. Pamiętaj, że ograniczenie funkcjonalności plików cookie Flash może mieć wpływ na dostępność niektórych opcji.

Serwisy społecznościowe

Podczas korzystania z różnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram czy LinkedIn, zapoznaj się z oferowanymi przez te serwisy narzędziami umożliwiającymi wybranie sposobu udostępniania Twoich danych osobowych w profilach utworzonych w tych serwisach.

 

Firma Oczyszczacze.pl jest związana praktykami lub zasadami tych stron trzecich w zakresie zachowania prywatności, jak również własnymi zasadami korzystania z serwisów społecznościowych oraz niniejszym oświadczeniem prywatności. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi oświadczeniami o prywatności, regulaminami i powiązanymi informacjami dotyczącymi wykorzystywania danych osobowych w środowiskach serwisów społecznościowych.

 

Ponadto, w zależności od ustawień wybranych w różnych serwisach społecznościowych (i/lub w połączeniu z ustawieniami na stronach firmy Oczyszczacze.pl ), firmie Oczyszczacze.pl mogą być udostępniane także określone dane osobowe dotyczące działań podejmowanych w Internecie i w obrębie profilów w serwisach społecznościowych, na przykład zamieszczone/udostępnione w nich zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcia, komentarze, treści itp.).

Łączenie z innymi stronami internetowymi

Podczas przeglądania stron internetowych firmy Oczyszczacze.pl możesz natknąć się na łącza do innych witryn, umieszczone tam w celu zapewnienia wygody i dostępu do informacji. Witryny te mogą funkcjonować niezależne od firmy Oczyszczacze.pl , mogą publikować własne oświadczenia o prywatności i stosować inne zasady w tym zakresie. Usilnie sugerujemy uważne zapoznanie się z nimi w celu zrozumienia, w jaki sposób Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez te witryny, ponieważ nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość stron internetowych, które nie należą do firmy Oczyszczacze.pl i nie są przez nią zarządzane, ani też za sposób korzystania z tych stron i ich praktyki dotyczące prywatności.

Cloud

Firma Oczyszczacze.pl może przechowywać Twoje dane osobowe w chmurze. Oznacza to, że dane te mogą być przetwarzane w imieniu firmy Oczyszczacze.pl  przez dostawcę usług przetwarzania w chmurze oraz mogą być przechowywane w różnych lokalizacjach na całym świecie. Firma Oczyszczacze.pl wykorzystuje organizacyjne i umowne środki mające na celu zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych oraz nakładanie podobnych (w żadnym wypadku mniej rygorystycznych) wymogów na naszych dostawców usług przetwarzania w chmurze, w tym wymogu przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie w wyżej wymienionych celach.

Informacje specjalne dla rodziców

Mimo iż strony internetowe firmy Oczyszczacze.pl nie są na ogół adresowane do dzieci poniżej 16. roku życia, naszą zasadą jest postępowanie zgodnie z przepisami prawa, gdy wymaga ono zgody rodzica lub opiekuna na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji dotyczących dzieci.

 

Firma Oczyszczacze.pl zdecydowanie zaleca, aby rodzice brali czynny udział w nadzorowaniu sposobu korzystania z Internetu przez swoje dzieci. Jeśli uważasz, że nasza firma pozyskała dane osobowe od osób poniżej 16. roku życia, prosimy Cię o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej dotyczącej ochrony prywatności.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności

Usługi świadczone przez firmę Oczyszczacze.pl są nieustannie rozwijane, a forma lub sposób ich świadczenia mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności w dowolnej chwili. Wszelkie istotne zmiany zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych.

Stosowne zawiadomienia będą publikowane w sposób widoczny na stronie zawierającej oświadczenie o prywatności, tak aby poinformować Cię o wszelkich istotnych zmianach w niniejszym oświadczeniu. Daty ostatnich aktualizacji będą umieszczane u góry oświadczenia. Zachęcamy Cię do częstego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z aktualną wersją oświadczenia.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na naszych stronach. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: info@oczyszczacze.pl

Korzystając ze stron oczyszczacze.pl jak też biorąc udział w realizowanych działaniach, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w powyższej Polityce Prywatności.

Nowe oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego opublikowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na podporządkowanie się takiemu oświadczeniu, możesz zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania ze stron firmy Oczyszczacze.pl . Dalsze korzystanie z naszych usług lub uzyskiwanie dostępu do nich po wejściu w życie wprowadzonych zmian będzie uważane za udzielenie zgody na podporządkowanie się postanowieniom zaktualizowanego oświadczenia o prywatności.

Aktualizuje...
 • Brak produktów w koszyku.